Welkom op HorseAthlete.com!

Het leveren van paardensportproducten wanneer u horseathlete.com bezoekt of er winkelt. De diensten en producten van HorseAthlete BV zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden.

Door het gebruik van horseathlete.com gaat u akkoord met deze voorwaarden.

We bieden een breed scala aan paardensportproducten, en soms kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer u gebruikmaakt van HorseAthlete BV – bijvoorbeeld Uw Profiel, Cadeaubonnen – bent u ook onderhevig aan de richtlijnen, voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op HorseAthlete (“Servicevoorwaarden”). Als deze Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met de Servicevoorwaarden, dan hebben die Servicevoorwaarden voorrang.

Privacy

Bekijk onze Privacyverklaring, die ook uw gebruik van de diensten van HorseAthlete regelt, om onze werkwijzen te begrijpen.

Elektronische Communicatie

Wanneer u HorseAthlete gebruikt, of e-mails, tekstberichten en andere communicatie vanaf uw desktop of mobiele apparaat naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronisch communicatie van ons te ontvangen.

We zullen op verschillende manieren met u communiceren, zoals via e-mail, tekstberichten, of door het plaatsen van mededelingen en berichten op deze site. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan elke wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

CopyRight

Alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar gesteld via HorseAthlete BV, zoals tekst, grafieken, logo’s, knopiconen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, dataverzamelingen en software, is eigendom van HorseAthlete of haar inhoudsleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

De compilatie van alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar gesteld via deze website is het exclusieve eigendom van HorseAthlete BV en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

Handelsmerken

Daarnaast zijn grafieken, logo’s, paginakopteksten, knopiconen, scripts en servicenamen die zijn opgenomen in of beschikbaar gesteld via een HorseAthlete-dienst of -product handelsmerken of handelskleding van HorseAthlete BV.

Handelsmerken en handelskleding van HorseAthlete mogen niet gebruikt worden in verband met enig product of dienst dat niet van HorseAthlete BV is, op een manier die waarschijnlijk verwarring kan veroorzaken onder klanten, of op een manier die HorseAthlete in diskrediet brengt of kleineert.

Patenten

Eén of meerdere door HorseAthlete BV bezeten octrooien zijn van toepassing op de Diensten en op de functies en diensten die toegankelijk zijn via de website horseathlete.com.

Licentie en Toegang

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en uw betaling van eventuele toepasselijke vergoedingen, verlenen HorseAthlete of haar inhoudsleveranciers u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om toegang te krijgen tot en persoonlijk en niet-commercieel gebruik te maken van de HorseAthlete-inhoud.

Deze licentie omvat geen enkele wederverkoop of commercieel gebruik van HorseAthlete of de inhoud ervan; geen verzameling en gebruik van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; geen afgeleid gebruik van enige inhoud; kopiëren of ander gebruik van accountinformatie ten behoeve van derden; of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Gebruiksvoorwaarden of eventuele Servicevoorwaarden worden voorbehouden en behouden door HorseAthlete of haar licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden of andere inhoudsleveranciers. Geen enkel deel van een dienst of product van HorseAthlete BV mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HorseAthlete.

U mag geen framingtechnieken gebruiken om enig handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of formulier) van HorseAthlete in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als gecertificeerd dealer of distributeur.

U mag geen meta-tags of andere “verborgen tekst” gebruiken die de naam of handelsmerken van HorseAthlete BV bevatten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HorseAthlete. Misbruik van de websites, sociale media of blogdiensten van HorseAthlete is niet toegestaan. U mag de diensten alleen gebruiken zoals toegestaan door de wet.

De door HorseAthlete BV verleende licenties worden beëindigd als u niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden of eventuele Servicevoorwaarden.

Uw Account

Als u HorseAthlete.com gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u gaat akkoord met het accepteren van verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. HorseAthlete BV behoudt zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen naar eigen inzicht te annuleren.

Recensies, Opmerkingen en Andere Inhoud

Bezoekers mogen recensies, opmerkingen, foto’s, video’s en andere inhoud plaatsen; e-cards en andere communicatie verzenden; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op privacy, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten (inclusief publiciteitsrechten), of op een andere manier schadelijk voor derden of aanstootgevend is, en niet bestaat uit of bevat softwarevirussen, politieke campagnevoering, commerciële werving, kettingbrieven, massamailings, of enige vorm van “spam” of ongevraagde commerciële elektronische berichten.

U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit, of op een andere manier misleiden wat betreft de herkomst van een kaart of andere inhoud. HorseAthlete behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar controleert niet regelmatig geplaatste inhoud.

Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij wij anders aangeven, verleent u HorseAthlete een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, uit te voeren, te vertalen, afgeleide werken ervan te maken, te verspreiden en te tonen over de hele wereld in alle media.

Risico van Verlies

Alle artikelen gekocht bij HorseAthlete BV worden verstuurd volgens een verzendovereenkomst. Dit betekent dat het risico van verlies en de eigendom van dergelijke artikelen op u overgaan bij onze levering aan de vervoerder.

Retouren, Terugbetalingen en Eigendom

HorseAthlete verkrijgt geen eigendom van geretourneerde artikelen tot het moment dat het artikel aankomt in ons vervullingscentrum. Naar eigen goeddunken kan een terugbetaling worden uitgegeven zonder dat een retour vereist is. In deze situatie verkrijgt HorseAthlete geen eigendom van het terugbetaalde artikel. Voor meer informatie over onze retour- en terugbetalingsbeleid, bel ons nummer: 0032 479 97 90 03 of als u een vraag heeft, vul ons contactformulier in.

Productbeschrijvingen

HorseAthlete streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Echter, HorseAthlete garandeert niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Als een door HorseAthlete zelf aangeboden product niet is zoals beschreven, is uw enige oplossing het in ongebruikte staat retourneren.

Prijzen

Tenzij anders aangegeven, vertegenwoordigt de weergegeven Lijstprijs of Aanbevolen Prijs van producten op HorseAthlete.com de volledige detailhandelsprijs die op het product zelf vermeld staat. Uitlopende artikelen en fabrieksseconden zijn niet onder garantie en niet terugbetaalbaar.